۰۹۲۲۴۶۷۲۰۹۸
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


۲۲۰۰۰متر ویلا سند تک برگ با آب و برق و گاز

۲۲۰۰۰متر ویلا سند تک برگ با آب و برق و گاز

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا ۲۰۰۰متری سند دار فول امکانات

ویلا ۲۰۰۰متری سند دار فول امکانات

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

زمین کشاورزی، ۱۴۰۰ متر در چندار کوهسار

زمین کشاورزی، ۱۴۰۰ متر در چندار کوهسار

خرید و فروش زمین در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا۳۰۰۰ متری دارای آب برق گاز

ویلا۳۰۰۰ متری دارای آب برق گاز

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلا ۲۰۰۰ متری سند دار فول امکانات

ویلا ۲۰۰۰ متری سند دار فول امکانات

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

در ،

فروش ویلا ۳۰۰متری

فروش ویلا ۳۰۰متری

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش فوری ویلا در کردان

فروش فوری ویلا در کردان

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلا قیمت مناسب در کردان

ویلا قیمت مناسب در کردان

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلا فول امکانات ۱۰۰۰ متری در کردان

فروش ویلا فول امکانات ۱۰۰۰ متری در کردان

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰