۰۹۱۲۴۶۷۲۰۹۸ - ۰۹۱۹۱۶۳۱۰۹۹
پنج شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱


۲۲۰۰۰ متر مناسب شهرک سازی سند تک برگ چهاردیواری

۲۲۰۰۰ متر مناسب شهرک سازی سند تک برگ چهاردیواری

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلا ۲۵۰۰ متر سند دار استخر ، آب ، برق و گاز کوهسار

ویلا ۲۵۰۰ متر سند دار استخر ، آب ، برق و گاز کوهسار

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خرید ویلا ۱۰۰۰ متری در چهارباغ

خرید ویلا ۱۰۰۰ متری در چهارباغ

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، چهارباغ

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰۰متر ویلا در ولیان در بهترین موقعیت

۳۰۰۰متر ویلا در ولیان در بهترین موقعیت

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰۰۰متر ویلا سند تک برگ با آب و برق و گاز

۲۲۰۰۰متر ویلا سند تک برگ با آب و برق و گاز

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا ۲۰۰۰متری سند دار فول امکانات

ویلا ۲۰۰۰متری سند دار فول امکانات

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

زمین کشاورزی، ۱۴۰۰ متر در چندار کوهسار

زمین کشاورزی، ۱۴۰۰ متر در چندار کوهسار

خرید و فروش زمین در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا۳۰۰۰ متری دارای آب برق گاز

ویلا۳۰۰۰ متری دارای آب برق گاز

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلا ۲۰۰۰ متری سند دار فول امکانات

ویلا ۲۰۰۰ متری سند دار فول امکانات

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

در ،