۰۹۱۲۴۶۷۲۰۹۸ -۰۹۱۹۰۳۸۲۰۶۰ - ۰۹۱۹۱۶۳۱۰۹۹
پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰


۴۶۰۰ متر باغ قدیمی سند دار کنار رودخانه کوهسار

۴۶۰۰ متر باغ قدیمی سند دار کنار رودخانه کوهسار

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلای ۵۰۰ متری دارای استخر سرپوشیده

ویلای ۵۰۰ متری دارای استخر سرپوشیده

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین ۱۰۰۰ متری سند دار منطقه ویلایی خوروین

زمین ۱۰۰۰ متری سند دار منطقه ویلایی خوروین

خرید و فروش زمین در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا ۱۲۰۰متری در ۳طبقه دارای ۱۰۰۰متر استخر در طبقه همکف

ویلا ۱۲۰۰متری در ۳طبقه دارای ۱۰۰۰متر استخر در طبقه همکف

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کرج

قیمت کل: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین ۱۷هزار متر سند دار در کوهسار کرج

زمین ۱۷هزار متر سند دار در کوهسار کرج

خرید و فروش زمین در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا دوبلکس ۳۰۰۰متری در کردان

ویلا دوبلکس ۳۰۰۰متری در کردان

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

خرید باغچه ۹۰۰ متری در کردان

خرید باغچه ۹۰۰ متری در کردان

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

خرید باغ ۱۸۵۰ متری در کردان کرج

خرید باغ ۱۸۵۰ متری در کردان کرج

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

خرید ویلا ۱۲۰۰متری در کردان

خرید ویلا ۱۲۰۰متری در کردان

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

خرید ویلا ۶۰۰ متری استخر دار در کردان

خرید ویلا ۶۰۰ متری استخر دار در کردان

خرید و فروش خانه و ویلا در البرز ، کوهسار

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰